about us

درود دوستان.

در اینجا قصد داریم تا با هم بگیم و بخندیم و یاد بدیم و یاد بگیریم.

بنا بر این غیر از حرفهای سیاسی و مذهبی و همچنین توحین به یکدیگر همه چی آزاد است.