ترجمه آهنگ Do You Wanna?” از Modern talking.

I hear your heartbeat, heartbeat, heartbeat
من می شنوم،تپش قلبت را،تپش قلبت را
Playing with my mind
که فکر مرا به بازی گرفته است
Oh, I need you wrapped around me
آه ،می خواهم که بپوشانیم
Just like I be on a veil
درست مثل آنکه در حجاب فرو رفته باشم
But now I’m only lonely, lonely
اما،حالا فقط تنها هستم،تنها هستم
Holding on to you
و در کنارت هستم
Oh, I need you back here with me yeah
آه، میخواهم که پیش من برگردی،آری
I think you want it too
فکر میکنم تو هم همین را میخواهی
Now I feed you with a new emotion
حالا من احساس تازه ای،برایت فراهم میکنم
Heal you when you cry
وقتی گریه می کنی،شفایت می دهم
I’ll be your loving doctor of the night
من امشب،طبیب عشق تو خواهم بود
Do you wanna take me tonight
آیا میخواهی امشب با من باشی؟
Do you wanna make me at night
آیا میخواهی امشب خوشحالم کنی؟
Do you wanna, if you wanna, take what you need
آیا می خواهی؟البته اگر دوست داشته باشی،هرچه نیاز داشته باشی به تو می بخشم
Do you wanna make it all right
آیا می خواهی عشق را،با رضایت کامل به من تقدیم کنی؟
Do you wanna heaven is tonight
آیا می خواهی امشب{مثل شبهای}بهشت باشد؟
Oh baby, do you wanna, if you wanna, take what you need
آیا می خواهی؟البته اگردوست داشته باشی،هر چه نیازداری به تو می بخشم
I hear your heartbeat, heartbeat, heartbeat
من می شنوم،تپش قلبت را،تپش قلبت را،تپش قلبت را
Begging for more
تمنای عشق بیشتر را
Oh, I need to hear that question
آه،من می خواهم که این تقاضا را بشنوم
Like a dancer needs the floor
مانندیک رقاص که به صحنه رقص نیازدارد
And now you’re only, only, only
اما حالا تو تنها کسی هستی
Holding on to me
که در کنار منی
Oh, now tell me that you’re coming back
آه،به من بگو کی بر می گردی
One word is all I need
تمامی آنچه من میخواهم همین یک جمله است
Now I feed you with a new emotion
حالا من احساس تازه ای برایت فراهم می کنم
Heal you when you cry
وقتی گریه می کنی،شفایت می دهم
I’ll be your loving doctor of the night
من امشب،طبیب عشق تو خواهم بود

About محمد هاشمی

بنده متولد شهر مشهد هستم و در تاریخ یک فروردین سال 1368 متولد شدم. تحصیلات دبیرستانم را در همان شهر به پایان رساندم و اکنون نیز در کشور Sweden زندگی میکنم.
This entry was posted in متن و ترجمه ترانه های خارجی.. Bookmark the permalink.

Leave a Reply